25 lat Koła PKE Podlasie

Do członków Polskiego Klubu Ekologicznego Serdecznie zapraszamy do Siedlec na SDD 2014 oraz jubileusz Koła PKE „Podlasie”. Minęło 25 lat od spotkania założycielskiego Koła w kwietniu 1989 r. Koło istnieje do dziś i chociaż była mała przerwa (zawieszenie działalności) mamy co świętować. Jest to też okazja do pokazania Koła na …

Krajowe Konsultacje Wodne pod patronatem ONZ

W Warszawie, 11 kwietnia 2014 roku na terenie SGGW, odbyły się Krajowe Konsultacje Wodne objęte patronatem ONZ.Celem spotkania była dyskusja nad możliwością zrównoważonego rozwoju zasobów wodnych po 2015 roku, a także budowanie większej świadomości Polaków w zakresie gospodarowania zasobami. Prelegenci oraz uczestnicy wspólnie debatowali nad problemem zasobów wodnych w Polsce, …

Krajowe Konsultacje Wodne

Polski Klub Ekologiczny wraz z Global Water Partnership Polska  organizowali krajowe konsultacje wodne, prowadzone pod patronatem ONZ. Celem konsultacji było podsumowanie doświadczeń zdobytych podczas realizacji Milenijnych celów związanych z zagospodarowaniem  wodny w Polsce i wytyczenie nowych celów po roku 2015. Konsultacje odbyły się w dniu 11 kwietnia 2014, w Warszawie Szkoła Główna …

Wyjazd członków Polskiego Klubu ekologicznego na Targi NATURA FOOD

W dniach 11-12 października 2013 członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego brali udział w Targach NATURA FOOD na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miejscem zbiórki były Katowice i  stamtąd udaliśmy się do Łodzi. Mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji nt. przyszłości polskiego rolnictwa w nowym okresie programowania 2014-20, wieczorem w uroczystej kolacji, …

Walny Zjazd Delegatów PKE

Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego na Zebraniu w dniu 23 sierpnia 2013 r. podjął decyzję o organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PKE. Celem NWZ jest zatwierdzenie zmian w Statucie. Zmiany te częściowo zostały wypracowane podczas warsztatów w dniach 20-21 lipca 2013, a częściowo zaproponowane przez przedstawiciela Organu Nadzorczego w Krakowie.Przyjęcie …

Spotkanie członków PKE w Warszawie

W dniach 20-21 lipca w Warszawie członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego debatowali na temat zmian potrzebnych w statucie organizacji. 20 przedstawicieli okręgów i kół oraz przedstawiciele  Zarządu Głównego zastanawiało się jakie zapisy są niezbędne, aby organizacja działała sprawnie i prężnie się rozwijała.  Obrady odbywały się w formie warsztatowej. Dyskusję moderował trener …

VIII Tydzień Żurawia

W październiku 2012 roku odbyło się spotkanie z żurawiami. Żurawie już się zlatują, już można je podziwiać, jednak z kilkudziesięcioletnich obserwacji wynika że największa ich koncentracja ma miejsce na przełomie września i października. Do tego jeszcze piękna jesień w malowniczych Marwicach…  Blandyna Migdalska Polski Klub Ekologiczny

Eko-encyklika w Krakowie

Eko-encyklika w Krakowie – spotkanie 25 czerwca 2015 roku w Urzędzie Miejskim, zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny i  Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu. Niezwykle ważne wydarzenie jakim jest wydanie najnowszej encykliki „Laudato si” było przyczyną spotkania w Urzędzie Miejskim w Krakowie. Polski Klub Ekologiczny i  Ruch Ekologiczny św. Franciszka …