Spotkanie członków PKE w Warszawie

W dniach 20-21 lipca w Warszawie członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego debatowali na temat zmian potrzebnych w statucie organizacji. 20 przedstawicieli okręgów i kół oraz przedstawiciele  Zarządu Głównego zastanawiało się jakie zapisy są niezbędne, aby organizacja działała sprawnie i prężnie się rozwijała.  Obrady odbywały się w formie warsztatowej. Dyskusję moderował trener spoza  organizacji, którego wiedza oraz doświadczenie w pracy z organizacjami pozwalała na rozpatrywanie konsekwencji rożnych wariantów zgłaszanych rzez uczestników.

Prace nad zmianą statutu PKE, lipiec 2013
Prace nad zmianą statutu PKE, lipiec 2013

Ogółem w spotkaniu wzięło udział 3 członków Zarządu Głównego,  przedstawiciele zarządów 5 okręgów i przedstawiciele zarządów 6 kół oraz wydelegowani członkowie PKE.

Reprezentanci 3 okręgów, których członkowie nie mogli uczestniczyć w spotkaniu przekazali  swoje spostrzeżenia, uwagi na ręce organizatorów.
Spotkanie pozwoliło również na wymianę doświadczeń w realizacji zadań statutowych.

Prace nad zmianą statutu PKE, lipiec 2013

Zaproponowane zapisy zmian w statucie zostaną przekazane wszystkim jednostkom PKE, tak aby każdy z członków organizacji miał możliwość ustosunkować się do propozycji.

Zdjęcia w tekście wykonane przez Jana Palkę