KONTAKT

Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny
Biuro:
ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków,
NIP: 676-011-09-21
REGON 250572389
e-mail: zarzad@zgpke.pl

Telefon: +48 32 231 85 91

Adres korespondencyjny:
ul. Ks. Ziemowita 1 IIIp.
44-100 Gliwice