Walny Zjazd Delegatów PKE

Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego na Zebraniu w dniu 23 sierpnia 2013 r. podjął decyzję o organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PKE. Celem NWZ jest zatwierdzenie zmian w Statucie. Zmiany te częściowo zostały wypracowane podczas warsztatów w dniach 20-21 lipca 2013, a częściowo zaproponowane przez przedstawiciela Organu Nadzorczego w Krakowie.Przyjęcie tego Statutu to kolejny krok w kierunku działań naprawczych naszej organizacji uzgodniony z Organem Nadzorczym, dlatego niezwykle ważne jest przedyskutowanie tych zmian i w końcowym efekcie zatwierdzenie ich. Będzie to pomocne w naszych dalszych działaniach.W załączeniu przesyłamy Państwu szkic Statutu z naniesionymi poprawkami i informacjami kto je naniósł. Prosimy o uwagi do 31 października. Po tym zostaną one przekazane do kancelarii prawnej i tam sprawdzone pod względem zgodności z ustawami dotyczącymi Stowarzyszeń. 

Na 10 dni przed NWZ Statutu zostanie wywieszony na stronie internetowej do zapoznania się przez wszystkich Członków PKE. Wersja ostateczna zostanie zatwierdzona przez NWZ.W załączeniu przesyłamy program NWZ i aktualny szkic Statutu z naniesionymi do tej pory poprawkami. Zjazd odbędzie się w Warszawie w dniach 30.11 – 1.12. 2013 w Ośrodku Nowolipie Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr ul. Nowolipie 25 B. Dzień 30.11 traktujemy bardziej nieformalnie, natomiast dyskusja i zatwierdzenie Statutu będzie w dniu 1.12. Prosimy Delegatów o dokonywanie zgłoszeń na adres emaliowy biuro_pkezg@pkezg.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Ks. Ziemowita 1 IIIp, 44-100 Gliwice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.