Krajowe Konsultacje Wodne

Polski Klub Ekologiczny wraz z Global Water Partnership Polska  organizowali krajowe konsultacje wodne, prowadzone pod patronatem ONZ. Celem konsultacji było podsumowanie doświadczeń zdobytych podczas realizacji Milenijnych celów związanych z zagospodarowaniem  wodny w Polsce i wytyczenie nowych celów po roku 2015.

Konsultacje odbyły się w dniu 11 kwietnia 2014, w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Laboratorium – Centrum Wodne
ul. Ciszewskiego 6

Pliki do pobrania: