Eko-encyklika w Krakowie

Eko-encyklika w Krakowie – spotkanie 25 czerwca 2015 roku w Urzędzie Miejskim, zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny i  Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu.

Niezwykle ważne wydarzenie jakim jest wydanie najnowszej encykliki „Laudato si” było przyczyną spotkania w Urzędzie Miejskim w Krakowie.

Polski Klub Ekologiczny i  Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu zaprezentowały oficjalnie encyklikę Papieża Franciszka.

Szczególnie bliskie są nam ekologom te słowa:
Technologia powiązana z finansami, aspirująca do bycia jednym rozwiązaniem problemów, w rzeczywistości nie jest w stanie dostrzec tajemnicy różnorodnych powiązań istniejących między rzeczami i z tego względu niekiedy rozwiązuje jeden problem, tworząc kolejne

I jeszcze jeden cytat:
Uwzględniając złożoność kryzysu ekologicznego i jego wielu przyczyn, musimy uznać, że jeden jedyny sposób interpretowania i przekształcania rzeczywistości nie przynosi rozwiązań. Konieczne jest również odwołanie się do różnorodnego bogactwa kulturowego narodów, sztuki i poezji, do życia wewnętrznego i duchowości.

Więcej na: http://www.antygencja.pl/eko-encyklika-w-krakowie/