Oświadczenie ZGPKE

Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego oświadcza, że stanowisko wyrażone w liście i podpisane jako Rada Naukowa Małopolskiego Okręgu PKE dotyczące poparcia poglądów biskupa Jędraszewskiego przedstawionych w homilii z dnia 1 sierpnia br. nie jest stanowiskiem Polskiego Klubu Ekologicznego, a jedynie prywatnym stanowiskiem grupy członków naszej organizacji.

Walne Zebranie Polskiego Klubu Ekologicznego 2019

Warszawa dnia 1 czerwca 2019 Walny Zjazd PKE odbył się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.Przewodniczącym Walnego Zebrania został Zbigniew Karaczun,a Sekretarzem Agnieszka Fiszka Borzyszkowska Komisja Mandatowo – Skrutacyjna:Barbara MileszczykEwa HajdukEwa Podlesińska Komisja Uchwał i Wniosków:Tomasz RozwadowskiKrystian WarsmundzkiKazimierz Kęsin Sprawozdanie merytoryczne z działalności Okręgu w upływającej kadencji przedstawił Zbigniew Karaczun, ustępujący wiceprezes …

Protest przeciwko decyzji rządu o masowym wyniszczaniu populacji dzików w Polsce

Jesteśmy oburzeni porozumieniem między Ministerstwem Środowiska, Polskim Związkiem Łowieckim i Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie zmasowanego i wielkoobszarowego polowania na dziki*.Popieramy protesty naukowców, intelektualistów i wszystkich ludzi przeciwnych decyzji Ministra Środowiska o masowym wyniszczaniu populacji dzików w Polsce pod pretekstem likwidacji ognisk afrykańskiego pomoru świń.

Stanowisko organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz dobrego stanu wód w sprawie polityki wodnej i zmian do ustawy Prawo Wodne

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz dobrego stanu wód w Polsce są mocno zaniepokojeni ich stanem.Organizacje uznały, że przyczyną złego stanu wód i ekosystemów związanych z wodą jest wadliwa polityka wodna prowadzona przez kolejneRządy RP – co najmniej od chwili opublikowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/UE w …

Mierzeja Wiślana – stanowisko PKE

W dniu 07.04.2016 odbyła się w Elblągu konferencja „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Tematyka obrad została zdominowana przez zwolenników wykonania przekopu, który określono jako szansę dla rozwoju Elbląga i Regionu. O jednostronnym traktowaniu tematu przez organizatorów konferencji świadczyły tytuły wygłaszanych prelekcji. W końcowej części konferencji, w …

Powołanie Krajowej Rady Gospodarki Wodnej IV kadencji

W dniu 12 stycznia 2016r decyzją Ministra Środowiska zostali powołani członkowie Krajowej Rady Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przewodniczącym został mgr inż. Leszek Bagiński, Wiceprzewodniczącym dr hab. Inż. Tomasz Walczykiewicz, a Sekretarzem dr Renata Zacharczuk. Uczestnicy Rady reprezentują różne środowiska związane z gospodarką wodną. Są tam przedstawiciele uczelni, instytutów badawczych, stowarzyszeń …

Warsztaty – budowanie kreatywnego wizerunku organizacji

Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny zorganizował warsztaty dotyczące budowania kreatywnego wizerunku naszej organizacji za pomocą nowych technologii oraz wykorzystania potencjału portali społecznościowych w jej promocji. Warsztaty odbyły się w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie, Kraków – Nowa Huta, Osiedle Centrum C 10 w dniu 2-go grudnia. W załączeniu:

Debata „Świadomy Obywatel, świadomy konsument”

18 listopada w Warszawie odbyła się debata „Świadomy Obywatel, świadomy konsument”, podczas której rozmawialiśmy o świadomości konsumenckiej i czynnikach jakie mają na nią wpływ i roli instytucji kontrolujących jakość i systemów znakowania żywności. Debata ta zakończyła serię debat lokalnych jakie odbyły się w Zabrzu i Gdyni, gdzie były poruszane podobne tematy. Idea …

Medale Niezapominajki 2015

Medale Niezapominajki 2015 za działania na rzecz środowiska zostały wręczone po raz kolejny na XVII Festiwalu nauki i Sztuki w Siedlcach. Wśród laureatów nasza koleżanka Urszula Burkot, zgłoszona przez Polski Klub Ekologiczny. Gratulacje dla Urszuli, cieszymy się bardzo i przypominamy, że w poprzednim roku laureatem była Maria Staniszewska. Miło nam, …