Jak zmiana klimatu wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe?

W tym roku minęło 40 lat od powstania Polskiego Klubu Ekologicznego. Powstał on na fali protestów przeciwko kompletnemu lekceważeniu środowiska przez ówczesny rząd. Organizacja przetrwała 40 lat nie tylko dlatego,  że protestowała, ale głównie dlatego, że aktywnie włączyła się w cykl przemian i zajęła się ochroną środowiska we wszystkich jego aspektach. Nie stoimy na barykadach, ale poddajemy pod rozwagę rozwiązania dzięki którym udałoby się zatrzymać dewastację środowiska, włączamy się w konsultację rządowych programów rozwoju (czasami nasze uwagi są przyjmowane, czasami nie) organizujemy konferencje, gdzie zapraszamy najlepszych ekspertów w swoich obszarach z całego świata, także tworzymy publikacje i programy edukacyjne. Praca naszej organizacji w dużej części opiera się na woluntariuszach ale także zdobywamy na część działań fundusze, gdyż zazwyczaj administracja państwowa nie jest zainteresowana finasowaniem takich działań. 

Ostatnio powstał raport „Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski” przygotowany przez Okręg Mazowiecki Polskiego Klubu Ekologicznego. Raport ostrzega, „że jeśli nie osiągniemy celów Porozumienia Paryskiego i nie zatrzymamy wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie niższym niż 2°C, to nasze bezpieczeństwo żywnościowe – na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym będzie coraz bardziej zagrożone.”

Raport: Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.