Konferencja pt. Bardziej zielone rolnictwo dla zrównoważonego Bałtyku – Greener Agriculture for a Sustainable Sea – GRASS 2019 r.

Coalition Clean Baltic, Polski Klub Ekologiczny i WWF zorganizowali międzynarodową konferencję pt. Bardziej zielone rolnictwo dla zrównoważonego Bałtyku – Greener Agriculture for a Sustainable Sea – GRASS 2019 r. dotyczącą ochrony wód śródlądowych i Bałtyku przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa.

Konferencja odbyła się w dniach 25-26 września 2019 w Warszawie.

W konferencji wzięli udział rolnicy, doradcy rolni, działacze ekologiczni organizacji pozarządowych oraz pracownicy instytucji, którzy poprzez swoją codzienną pracę mają największy wpływ na stan wód śródlądowych i Bałtyku.

Więcej informacji o konferencji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
https://ccb.se/grass-2019-pl

Tematem konferencji był związek między praktykami rolniczymi i stanem Morza Bałtyckiego. Poruszone zostały także kwestie zachowania jakości gleby, rolnictwa ekologicznego i przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. W konferencji uczestniczyli rolnicy z Polski i innych krajów zlewni Morza Bałtyckiego, doradcy rolni oraz przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, w tym również pracownicy Ministerstwa Rolnictwa.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski rozpoczął pierwszy dzień konferencji poprzez przedstawienie pro-środowiskowej oferty dla rolników, która została przygotowana w tym roku przez ministerstwo. Podczas konferencji zastanawialiśmy się jaki jest powód tego, że w niedalekiej przyszłości nie będziemy mogli korzystać z walorów naszego Bałtyku.
Doszliśmy do wniosku, że odpowiedzialność leży zarówno po stronie producentów – rolników jak i nas wszystkich jako konsumentów. Nie wystarczy więc tylko stosować odpowiednie praktyki rolnicze zatrzymujące biogeny w ziemi, ale należy również między innymi zmniejszyć konsumpcję mięsa u przeciętnego obywatela. W trakcie konferencji zostały zaprezentowane ciekawe pomysły na rozwiązanie problemu, które mogłyby mieć swoje zastosowanie zarówno w Polsce jak i w innych krajach bałtyckich.

Wszystkie przedstawione w czasie konferencji prezentacje są umieszone na stronach Polskiego Klubu Ekologicznego i Coalition Clean Baltic i są dostępne do wglądu publicznego.

W imieniu organizatorów dziękuję za aktywne uczestnictwo w konferencji (niemal 140 osób), liczne pytania i ożywioną dyskusję.

Maria Staniszewska
Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego

Prezentacje z konferencji:

Wielofunkcyjność bagiennych stref buforowych, znaczenie dla rolnictwa, klimatu i czystości wód – Wiktor Kotowski