Zachęcamy do śledzenia zmian w prawie dotyczących organizacji pozarządowych

9 lipca 2015 r. posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa trafia teraz do Senatu.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie NGO pod adresem http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1648996.html

Propozycje zmian zaproponowane zostały również w odniesieniu do Ustawy o Stowarzyszeniach. Klub otrzymał e-maila w tej sprawie przekazanego przez P. Pawła Głuszyńskiego.

Poniżej możecie go Państwo przeczytać w całości oraz zajrzeć do załącznika, w którym grubym drukiem wyszczególniono proponowane zmiany.