Warsztaty „Skuteczny lobbing…” – 20-21.11.2014 – Warszawa

W dniach 20-21 listopada 2014 w Warszawie odbyły się warsztaty na temat skutecznego lobbingu:

„Skuteczny lobbing – narzędzie działań
nowoczesnych organizacji pozarządowych”

Celem warsztatów była profesjonalizacja działalności polskich organizacji pozarządowych w zakresie działań lobbingowych. Lobbing kojarzy się z wywieraniem wpływu na decydentów i rzeczywiście tak jest. Aby jednak podejmowali oni świadome decyzje muszą być dobrze poinformowani. Ekologiczne organizacje pozarządowe prowadząc skuteczną działalność lobbingową mogą wywierać wpływ na decyzje polityczne w taki sposób, aby służyły zrównoważonemu rozwojowi.

Pomysł takich warsztatów był nawiązaniem do bogatej tradycji rzecznictwa Polskiego Klubu Ekologicznego, na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Warsztaty te były elementem projektu  „Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania”. Pełny opis warsztatów w załączniku (PDF)  do przeczytania którego serdecznie zapraszamy.

Do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.