Walne Zebranie Polskiego Klubu Ekologicznego 2019

Warszawa dnia 1 czerwca 2019 Walny Zjazd PKE odbył się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.Przewodniczącym Walnego Zebrania został Zbigniew Karaczun,a Sekretarzem Agnieszka Fiszka Borzyszkowska Komisja Mandatowo – Skrutacyjna:Barbara MileszczykEwa HajdukEwa Podlesińska Komisja Uchwał i Wniosków:Tomasz RozwadowskiKrystian WarsmundzkiKazimierz Kęsin Sprawozdanie merytoryczne z działalności Okręgu w upływającej kadencji przedstawił Zbigniew Karaczun, ustępujący wiceprezes …

Walny Zjazd PKE 2015

Walny Zjazd Polskiego Klubu Ekologicznego odbywał się w Warszawie w dniach 17-18 kwietnia 2015r. Wydarzenie to zgromadziło 23 delegatów oraz członków Zarządu Głównego, prezesów Okręgów i Kół z osobowością prawną. Na Zjeździe podsumowano pracę dotychczasowego Zarządu PKE. Na podkreślenie zasługuje zakończenie prac nad modernizacją statutu, zatwierdzenie go przez sąd, sukcesywne …