Stanowisko organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz dobrego stanu wód w sprawie polityki wodnej i zmian do ustawy Prawo Wodne

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz dobrego stanu wód w Polsce są mocno zaniepokojeni ich stanem.
Organizacje uznały, że przyczyną złego stanu wód i ekosystemów związanych z wodą jest wadliwa polityka wodna prowadzona przez kolejne
Rządy RP – co najmniej od chwili opublikowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/UE w sprawie europejskiej polityki wodnej.