Mierzeja Wiślana – stanowisko PKE

W dniu 07.04.2016 odbyła się w Elblągu konferencja „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Tematyka obrad została zdominowana przez zwolenników wykonania przekopu, który określono jako szansę dla rozwoju Elbląga i Regionu.

O jednostronnym traktowaniu tematu przez organizatorów konferencji świadczyły tytuły wygłaszanych prelekcji. W końcowej części konferencji, w ramach wolnej dyskusji zwróciliśmy uwagę w imieniu PKE i 15 innych organizacji na zagrożenie dla obszarów przyrodniczych tych terenów.

Kiedy zasygnalizowaliśmy niezgodność planowanych działań z  krajowymi przepisami ochrony środowiska i z Europejska Konwencją Krajobrazową nasza wypowiedź została przerwana, że skończył się czas.

Mamy nadzieję, że zostanie spełniona obietnica Pana Ministra Marka Gróbarczyka, że to dopiero faza wstępna i że odbędą się szerokie konsultacje społeczne.

Uczestniczki Konferencji
Maria Staniszewska
Ewa Podlesińska


W załączeniu stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego:

Poniżej artykuł
Ekolodzy mówią „nie” dla przekopu Mierzei Wiślanej. Napisali do Komisji Europejskiej
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,19674893,ekolodzy-mowia-nie-dla-przekopu-mierzei-napisali-do-komisji.html