Zmiany klimatu i ich wpływ na bioróżnorodność, wodę i rolnictwo

Polski Klub Ekologiczny zaprasza na debatę z udziałem ekspertów pt. Zmiany klimatu i ich wpływ na bioróżnorodność, wodę i rolnictwo.

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/89994692563
YouTube: https://youtu.be/k1_oMJWScr8…

wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1191054261326769/
GOŚCIE:
••• Dr hab. Inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW w Warszawie. Zmiany klimatu w ujęciu przyrodniczym.
••• Posłanka Urszula Zielińska z Partii Zieloni. Stan rzeczy z punktu widzenia polskiego prawodawstwa i działań podejmowanych na szczeblu krajowym.
••• Jacek Wasik – dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Działania podejmowane na szczeblu unijnym oraz oczekiwania UE względem Polski w zakresie Zielonego Ładu.
• Prowadzenie – Ewa Sufin – Jacquemart, prezeska Fundacji Strefa Zieleni.

Projekt sfinansowano przy wsparciu Unii Europejskiej.🇪🇺 Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów, a Parlament Europejski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.