Ocena zagrożeń dla walorów przyrodniczych i kulturowych terenu leśnego w miejscowości Papowo Toruńskie – Osieki

Ocena zagrożeń dla walorów przyrodniczych i kulturowych terenu leśnego w kompleksie obejmującym oddział 190, obręb Olek, Leśnictwo Łysomice, Nadleśnictwo Toruń, związanych z planowaną rozbudową ulicy Leśnej i ulicy Spółdzielczej w miejscowości Papowo Toruńskie – Osieki  Wprowadzenie            Papowo Toruńskie – Osieki to dynamicznie rozwijająca się podmiejska …