Zmiana w Statucie PKE

20 stycznia 2015 r. odebraliśmy egzemplarze zmienionego Statutu naszej organizacji. Zmiany dotyczyły struktury organizacyjnej PKE, które w naszym przekonaniu wpłyną pozytywnie na sposób funkcjonowania organizacji. Misja i cele działalności Polskiego Klubu Ekologicznego pozostają niezmienione.Do pobrania:

Spotkanie członków PKE w Warszawie

W dniach 20-21 lipca w Warszawie członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego debatowali na temat zmian potrzebnych w statucie organizacji. 20 przedstawicieli okręgów i kół oraz przedstawiciele  Zarządu Głównego zastanawiało się jakie zapisy są niezbędne, aby organizacja działała sprawnie i prężnie się rozwijała.  Obrady odbywały się w formie warsztatowej. Dyskusję moderował trener …