Ponad 120 organizacji wzywa ministrów UE do tego by zakończyli przełowienie!

Polski Klub Ekologiczny dołączył się do 120 organizacji pozarządowych z całej Unii Europejskiej, które apelują do unijnych ministrów ds. rybołówstwa o to by powstrzymali nadmierną eksploatację ryb do 2015r., tak jak wymaga tego nowa, zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb). Ministrowie spotkają się 15-16 grudnia w Brukseli, by zadecydować o limitach połowowych …