Eko-encyklika w Krakowie

Eko-encyklika w Krakowie – spotkanie 25 czerwca 2015 roku w Urzędzie Miejskim, zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny i  Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu. Niezwykle ważne wydarzenie jakim jest wydanie najnowszej encykliki „Laudato si” było przyczyną spotkania w Urzędzie Miejskim w Krakowie. Polski Klub Ekologiczny i  Ruch Ekologiczny św. Franciszka …