Warsztaty „Skuteczny lobbing…” – 20-21.11.2014 – Warszawa

W dniach 20-21 listopada 2014 w Warszawie odbyły się warsztaty na temat skutecznego lobbingu:„Skuteczny lobbing – narzędzie działańnowoczesnych organizacji pozarządowych” Celem warsztatów była profesjonalizacja działalności polskich organizacji pozarządowych w zakresie działań lobbingowych. Lobbing kojarzy się z wywieraniem wpływu na decydentów i rzeczywiście tak jest. Aby jednak podejmowali oni świadome decyzje muszą być …