Stanowisko PKE w sprawie zmian do projektu PROW 2014-20

W 2014 roku rozpocznie się nowy okres finansowania również w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Pomimo, że Polska będzie jednym z większych beneficjentów w tym zakresie, zmiany jakie proponuje Ministerstwo Rolnictwa w Filarze II, czyli Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich są niepokojące dla ekologów i rolników ekologicznych. 

Samo założenie, przesunięcia 25% funduszy z PROW na dopłaty bezpośrednie już musi budzić niepokój. Więcej w Stanowisku Polskiego klubu Ekologicznego w sprawie PROW.