Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie ochrony wilka w Polsce

Stanowczo sprzeciwiamy się w nim manipulacyjnemu i niepopartemu wiedzą nawoływaniu środowisk myśliwskich do przywrócenia polowań na te zwierzęta.
Wskazujemy wyraźnie na rolę wilków w ekosystemie oraz szereg usług ekosystemowych, których dostarczają jak np.:
➡️ ograniczanie populacji saren i jeleni, zmniejszający zgryzanie przez te zwierzęta upraw leśnych oraz kolizje drogowe z udziałem kopytnych;
➡️ zapewnienie i ułatwienie dostępu do pożywienia wielu innym mieszkańcom lasu jak niedźwiedź, bielik, łasica, borsuk i wiele gatunków ptaków;
➡️ redukowanie strat czynionych przez bobry;
➡️ ograniczanie transmisji wirusa ASF.
W stanowisku zwracamy uwagę, że zgodnie z danymi naukowymi, postulowane przez myśliwych przywrócenie polowań na wilki nie tylko nie ograniczy sytuacji konfliktowych z ich udziałem, ale może je wręcz wzmóc, z uwagi na rozbicie rodzin i ich osłabienie.
Dlatego, w miejsce proponowanej przez PZŁ kontroli populacji przez odstrzał postulujemy działania, które w rzeczywisty sposób przyczynią się do lepszej ochrony tego gatunku oraz do zmniejszenia liczby konfliktów na linii człowiek-wilk:
1️⃣ utrzymanie ścisłej ochrony gatunkowej wilka dla umożliwienia tym drapieżnikom pełnienia istotnej ekologicznej roli w naszych lasach i dostarczania usług ekosystemowych.
2️⃣ wzmocnienie rozwiązań prewencyjnych, polegających m.in. na: bardziej powszechnym wprowadzaniu sprawdzonych praktyk i metod ochrony inwentarza, lepszej egzekucji przepisów dotyczących składowania i utylizacji odpadów w fermowych hodowlach zwierząt gospodarskich, budowie przejść dla zwierząt na drogach.
3️⃣ zacieśnienie współpracy między służbami ochrony przyrody, organizacjami przyrodniczymi, policją i prokuraturą w zakresie zwalczania nielegalnego zabijania wilków.
4️⃣ przeprowadzenie przez organy odpowiedzialne za ochronę gatunkową wilka w porozumieniu z naukowcami i organizacjami przyrodniczymi szerokiej kampanii edukacyjnej dotyczącej koegzystencji ludzi i wilków.
5️⃣ utworzenie dobrze przeszkolonych i wyposażonych służb interwencyjnych ściśle współpracujących z GDOŚ i RDOŚ, prowadzących profesjonalne działania w sytuacjach konfliktowych, w oparciu o status prawny tego gatunku, wypracowane z naukowcami standardy i metody postępowania w zależności od genezy i stopnia konfliktu, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania dostępnych i uzasadnionych w danej sytuacji metod alternatywnych wobec odstrzału.
Od ponad 20 lat obserwujemy, jak ścisła ochrona wilka w Polsce przynosi efekty, będąc źródłem wielu korzyści dla przyrody i człowieka. Nie ma naszej zgody na zniweczenie tych starań, w oparciu o pozbawione dowodów twierdzenia, zapośredniczone z trzeciej ręki opinie i zwykłe manipulacje. O ochronie wilków w Polsce powinniśmy dyskutować na poziomie nauki, a nie wąsko pojętego interesu myśliwych.

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.