Spotkania pt. Bezpieczna żywność – kolejna inicjatywa Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolskiego

Kolejna inicjatywa Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolskiego – spotkania w kawiarni budynku Teatru Słowackiego na temat żywności „Bezpieczna żywność”

Dodatkowo została zapoczątkowana inna seria spotkań dot. zdrowej żywności. Pierwsze z nich odbyło się 14 maja 2015 roku w kawiarni w budynku Teatru Słowackiego.

Tematyka dotyczyła chleba. W konferencji wzięli udział naukowcy – prof. Tadeusz Sikora, Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. Halina Gambuś oraz dr Dorota Litwinek z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego, producenci. Naukowcy wprowadzili uczestników w problematykę tematu, a potem brali czynny udział w dyskusji. Spotkanie prowadził dr Zygmunt Fura.

Według raportu WHO przyczyną 60%-70% chorób cywilizacyjnych jest niewłaściwa żywność. Chleb stanowił główny przedmiot zainteresowania konferencji jako podstawa naszej konsumpcji.

Prof. Tadeusz Sikora wprowadził uczestników w podstawy poprawnego nazewnictwa, np. niewłaściwe jest określenie „zdrowa żywność” – powinno być „bezpieczna”. Informacja „żywność bez konserwantów” jest hasłem bezprawnym, gdyż konserwantem jest też np. sól, cukier.

Prof. Halina Gambuś zwracała uwagę na jakość chleba, np. na  polepszacze (są to środki chemiczne, głównie enzymy) czy fałszowanie koloru pieczywa. Obecnie modne są ciemne chleby, więc często się je farbuje (co jest niedozwolone, ale nie sprawdzane).

Prawdziwy ciemny razowy chleb jest z mąki z pełnego przemiału, ciężki, nie tak mocno wyrośnięty jak jasne chleby. Uczestnicy mogli je poznać i oceniać podczas urządzonej degustacji.

Producenci, którzy byli obecni, zaprezentowali swoje ekologiczne, bardzo smaczne, chleby. Zwracano uwagę na znaczenie stosowania podczas produkcji chleba zakwasu, który znacznie polepsza jakość chleba.

Produkt ekologiczny można rozpoznać po tym, że jest oznaczony znakiem logo rolnictwa ekologicznego w formie kropkowanego liścia umieszczonego na etykiecie.