Powołanie Krajowej Rady Gospodarki Wodnej IV kadencji

W dniu 12 stycznia 2016r decyzją Ministra Środowiska zostali powołani członkowie Krajowej Rady Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przewodniczącym został mgr inż. Leszek Bagiński, Wiceprzewodniczącym dr hab. Inż. Tomasz Walczykiewicz, a Sekretarzem dr Renata Zacharczuk.

Uczestnicy Rady reprezentują różne środowiska związane z gospodarką wodną. Są tam przedstawiciele uczelni, instytutów badawczych, stowarzyszeń branżowych i dwóch organizacji ekologicznych: Polskiego Klubu Ekologicznego i WWF. Rada Liczy 30 członków.

Na zakończenie spotkania Podsekretarz Stanu – Mariusz Gajda zapoznał członków Rady z planami Ministerstwa Środowiska dotyczącymi gospodarki wodnej. Podstawowym założeniem jest, ze woda ma służyć człowiekowi i gospodarce.
Woda to zaopatrzenie ludności, rolnictwa, ścieki i to wszystko to zadania równoprawne. Ważne jest udrożnienie dróg wodnych.
Plany zagospodarowanie wodami trzeba poprawić, ministerstwo przeznacza na to pół roku, gdyż obecne plany stawiają bariery wzrostu gospodarczego na najbliższe 6 lat.

MŚ zakłada również efekt ekonomiczny z korzystania wód . Przewiduje się zmiany sposobu zarządzania wodami na zlewniowy i decentralizacja sposobu zarządzania. W wypadku konfliktu terenów Naturowych z inwestycjami wodnymi przewiduje się kompensacje przyrodnicze.

MŚ również wyda komplet rozporządzeń dotyczących terenów Naturowych Informujących jakie działania są dozwolone na tych terenach. Przewidziane są prace nad zmianą ustawy Prawo Wodne.

Poniżej nominacja Ministra dla przedstawicielki Polskiego Klubu Ekologicznego.