PKE wspiera Młodzieżową Radę Klimatyczną

Polski Klub Ekologiczny wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność wprowadzenia treści dotyczących ochrony klimatu do formalnej edukacji szkolnej. Obecnie, niestety, tematy te nie są przekazywane uczniom, a podstawa programowa na poziomie podstawowym lub ponadpodstwowym nie przewiduje prowadzenia lekcji na ten temat. Dlatego Zarząd PKE z zadowoleniem przyjął inicjatywę Młodzieżowej Rady Klimatycznej i będzie z nią współpracował nad wypracowaniem najlepszych metod nauczania dzieci i młodzieży w tym zakresie. Dlatego zwracamy się do członków naszej organizacji, zwłaszcza osób mających doświadczenie w nauczaniu o przekazywanie nam Państwa opinii i propozycji dotyczących sposobów wprowadzenia tej tematyki do nauczania w polskiej szkole.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.