Apel w sprawie projektu ustawy o zamianie terenów leśnych na nieleśne

Warszawa, 02 sierpnia 2021 r.

 Do Senatorów RP

Dot. Ustawy o zamianie terenów leśnych na nieleśne

Szanowna Pani Senator,

Szanowny Panie Senatorze,

 

Niżej podpisane organizacje, w trosce o zachowanie otoczenia przyrodniczego, w którym żyją i pracują mieszkańcy naszego kraju,

WZYWAJĄ

Państwa do głosowania przeciw projektowi Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, czyli ustawy o zamianie terenów leśnych na nieleśne (druk senacki nr 473; wcześniej druki sejmowe: 1394, 1415, 1415-A).

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druk sejmowy nr 1394) ma umożliwić zamianę lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych na inne nieruchomości. Ustawa ma ułatwić prowadzenie na gruntach leśnych inwestycji, które „służą upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza”, ale też „strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych”.

Jak wynika z opinii prawnej Fundacji Frank Bold[1] zaproponowany przez rząd projekt zawiera poważne wady prawne i powinien zostać w całości odrzucony.

Najważniejsze problemy związane z ustawą to:

  • całkowite ignorowanie działań koniecznych w związku z kryzysem klimatycznym – dewastacja terenów leśnych na tak ogromnym obszarze spowoduje znaczącą utratę zdolności pochłaniania i magazynowania węgla przez polskie lasy;
  • ryzyko konfliktu z prawem UE w zakresie udzielania niedozwolonej pomocy publicznej dla przedsięwzięć komercyjnych;
  • liczone w setkach milionów złotych straty dla budżetu państwa związane ze zwolnieniem z opłat za wylesianie;
  • brak w projekcie ustawy wystarczających rozwiązań mających na celu ograniczenie strat przyrodniczych związanych z wdrożeniem jej przepisów;

Istniejące lasy samoistnie służą poprawie jakości powietrza, a wycinanie ich w celu wdrożenia technologii mających na celu poprawę jakości powietrza stoi w oczywistej sprzeczności. Lasy to również nasz największy naturalny sojusznik w walce z kryzysem klimatycznym i jego skutkami. Niszczenie ich w celach inwestycyjnych jest działaniem, na jakie nie możemy sobie pozwolić! Naszym zdaniem ewentualne lokowanie nowych inwestycji powinno odbywać się bez naruszania trudno odnawialnych zasobów przyrodniczych, natomiast z wykorzystaniem w pierwszej kolejności istniejących terenów poprzemysłowych i powojskowych.

 

Dlatego Koalicja Klimatyczna oraz podpisane poniżej organizacje pozarządowe zwracają się do Pań i Panów Senatorów RP o odrzucenie projektu ustawy w całości.

 

Fundacja Alter Eko 

Fundacja Compassion in World Farming Polska

Fundacja Pro Terra

Fundacja Szkatułka 

Fundacja Wspomagania Wsi

Instytut Spraw Obywatelskich 

Kolektyw Jaki będzie las.

Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze 

Polski Klub Ekologiczny

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski

Stowarzyszenie Nowa Idea

Strajk dla Ziemi – Łódź

Towarzystwo na Rzecz Ziemi

 

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 28 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. Więcej informacji o Koalicji na stronie http://koalicjaklimatyczna.org

Fundacja Aeris Futuro, Bo Miasto, Fundacja Compassion in World Farming Polska, Fundacja ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Fundacja Otwarty Plan, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody, Dolnośląski Klub Ekologiczny, Polski Klub Ekologiczny Koło Tychy, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ProVeg Polska, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Center for Clean Air Policy (członek wspierający).

[1] https://blog.frankbold.pl/wp-content/uploads/2021/07/18.07.2021-opinia-do-druku-nr-1394-zamiana-lasow-Frank-Bold_Greenpeace.pdf)

Apel w sprawie projektu ustawy o zamianie terenów leśnych na nieleśne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.