Krajowe Konsultacje Wodne pod patronatem ONZ

W Warszawie, 11 kwietnia 2014 roku na terenie SGGW, odbyły się Krajowe Konsultacje Wodne objęte patronatem ONZ.Celem spotkania była dyskusja nad możliwością zrównoważonego rozwoju zasobów wodnych po 2015 roku, a także budowanie większej świadomości Polaków w zakresie gospodarowania zasobami. Prelegenci oraz uczestnicy wspólnie debatowali nad problemem zasobów wodnych w Polsce, …