Konferencja Rolnicze i pozarolnicze źródła zanieczyszczenia wód przyczyną eutrofizacji Bałtyku

Głównym problemem Bałtyku jest eutrofizacja. Życie na dnie Bałtyku zanika. Jedną ze znaczących przyczyn takiego stanu rzeczy jest zanieczyszczenie wód związkami biogennymi pochodzenia rolniczego.Celem konferencji było wskazanie źródeł zanieczyszczenia oraz określenie sposobów na skuteczne zredukowanie ładunku azotu i fosforu, które co roku przedostają się do rzek zlewni Bałtyku. W konferencji …

Konferencja o alweokokozie- 7.11.2014 – Kraków

Polski Klub Ekologiczny zorganizował konferencję pt.„Zagrożenie zdrowia i życia ludzi przez alweokokozę AE chorobę wywoływaną przez tasiemca wielojamowego roznoszonego przez lisy. Zwiększenie populacji lisa problemem zdrowotnym i przyrodniczym” Konferencja odbyła się w dniu 7 listopada w godzinach 10:00-14:00 w sali wykładowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ulica Kopernika 7. Opis problemu:Choroba alweokokoza (AE), …