𝐃𝐞𝐛𝐚𝐭𝐚 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞: Wpływ ferm przemysłowych na nasze życie

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach serdecznie zaprasza na debatę pt. Wpływ ferm przemysłowych na nasze życie, na której omówimy różne aspekty wpływu ferm na klimat, społeczeństwo i środowisko. Postawimy pytanie, dlaczego koszty degradacji środowiska, a zwłaszcza emisje gazów cieplarnianych i związków odorotwórczych, zanieczyszczenie gleby i wód powierzchniowych, zagrożenie …

Debata „Świadomy Obywatel, świadomy konsument”

18 listopada w Warszawie odbyła się debata „Świadomy Obywatel, świadomy konsument”, podczas której rozmawialiśmy o świadomości konsumenckiej i czynnikach jakie mają na nią wpływ i roli instytucji kontrolujących jakość i systemów znakowania żywności. Debata ta zakończyła serię debat lokalnych jakie odbyły się w Zabrzu i Gdyni, gdzie były poruszane podobne tematy. Idea …